Rozando nas Tic

Marzo 16th, 2011 at 11:32 p.m.

Os blogues educativos. Revisión (Caderno de Lingua, 15-01-09)

Convidado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, acudín como “sparring” á Xornada de Encontro dos Lectores de Galego (29-30 de decembro) para falar dos blogues educativos ante o colectivo de docentes que conforman a rede de Lectorados de Lingua Galega polo mundo adiante e do que eu mesmo formei parte entre os anos 2002 e comezos do 2006.

Esta presentación vén sendo unha revisión destoutra elaborada hai un mes para outro curso de formación. Máis que nada, a miña achega é moi limitada e, se cadra, este Caderno de Lingua demostra que calquera docente sen coñecementos previos da web 2.0 pode aproveitar estas novas ferramentas no seu traballo cotián. O slide actualiza algunhas ligazóns a bitácoras educativas e apenas incorpora, como contidos novos, un achegamento ás redes sociais, en concreto á plataforma NING e mais a Palabea e Edufrysk, dúas redes sociais orientadas á aprendizaxe de segundas linguas, a primeira a linguas maioritarias como o inglés, o español, o alemán, etc. e a segunda á lingua frisoa.

Nas xornadas organizadas pola SXPL houbo achegas de moito valor. Destacaría a proposta de traballo para a aplicación das TIC na aprendizaxe do galego polo alumnado dos lectorados (e non só), presentada por Xaime Varela Sieiro, profesor de lingua galega no IES Chano Piñeiro de Forcarei, ou experiencias concretas como o manexo do programa Subtitle Workshop para a lexendaxe de filmes, dada a coñecer por Uxía Iglesias, lectora na Universidade de Kiel (Alemaña); o proxecto dun documentario de Xabier Cid, da Universidade de Stirling (Escocia); e o traballo co vídeo nas aulas de Séchu Sende. Son todas elas actividades que poden dar moito xogo no ensino secundario e das que falaremos en breve.

Etiquetas: , , , , ,
-

Comments are closed.

  • Aula LGL

  • Aplicacións

  • Recursos

  • Planetas