Rozando nas Tic

Mapas Conceptuais

Mindomo

Ferramenta en liña para a creación de mapas mentais en flash a partir de dúas versións, unha de balde e outra premium, de pago. Tamén existe unha versión para descargar e traballar no ordenador. e permite importar documentos doutros programas semellantes como Freemind e MMap. Ademais de permitir crear un mapa conceptual, o esquema pódese exportar como imaxe ou documento en diferentes formatos (PDF, GIF, JPG, TXT e RTF), partillar na rede con outros usuarios e embebelo en sitios webs.

Titorial

Podemos consultar este e mais estoutro manual, ambos en castelán en Scribd.

Exemplos

  • Aula LGL

  • Aplicacións

  • Recursos

  • Planetas